กลุ่มวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาได้รับรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้เล่นลอตเตอรีส่วนใหญ่พวกเขาจำเป็นต้องเลือกที่มีตัวเลขน้อยที่สุดเพื่อเลือกเป็นเป้าหมายหลักในการเดิ … Read More