คว้าโอกาสที่จะชนะ

คว้าโอกาสที่จะชนะ

มีข้อสรุปที่เป็นประโยชน์มากกว่าในทฤษฎีความน่าจะเป็นซึ่งเรียกว่าเหตุการณ์ความน่าจะเป็นขนาดเล็กจะต้องเกิดขึ้น หมายเลขเสือดาวเป็นตัวเลขในลอตเตอรีกีฬาของจีน “การจัด 3” และเกมส์ลอตเตอรี “3D” ของจีน โดยปกติตัวเลข 10 ชนิด “000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999” เรียกว่า “เสือดาว” ในบรรดาหมายเลขที่เลือกโดยตรงมีเพียง 10 กลุ่มของหมายเลขเสือดาว ความน่าจะเป็นที่จะชนะคือ H% แต่เสือดาวจะยังคงปรากฏตัวเป็นระยะ เนื่องจากจำนวนการจับสลากเพิ่มขึ้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความน่าจะเป็นเล็กน้อยก็จะเพิ่มขึ้น หากสุ่มเวลาซ้ำนับครั้งไม่ถ้วนจะเกิดขึ้นตราบเท่าที่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ 0 ในเกมส์ 3D และ ลำดับ 3 สถานะที่ไม่เป็นที่นิยมได้กลายเป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ที่เป็นที่ต้องการของสาธารณชน

แม้ว่าความน่าจะเป็นที่จะถูกล็อตเตอรี่จะมีน้อยมาก แต่ก็มีอยู่จริง สิ่งนี้ทำให้ผู้คนโหยหาไม่ จำกัด ความไม่แน่นอนของอนาคตเป็นความคาดหวังของสาธารณชน ความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นกับผู้คนจากการซื้อลอตเตอรีได้ทำให้ชีวิตมือสมัครเล่นของผู้คนดีขึ้นในระดับหนึ่ง สิ่งนี้สอดคล้องกับลักษณะของเกมส์ หลักการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีโอเมตริก (การคำนวณความน่าจะเป็นของแดงเดียวหรือหยางจู้)

หากมีลูกม. อยู่ในถุง แตะลูกบอล 1 ลูกก่อนเพื่อตรวจสอบหมายเลขจากนั้นนำลูกบอล m-1 ที่เหลือ 1 ลูกไปตรวจสอบฉลาก โดยการเปรียบเทียบการสกัดแบบนี้เรียกว่าการสกัดโดยไม่ต้องเปลี่ยน หากคุณตรวจสอบฉลากแล้วใส่กลับเข้าไปในถุง ครั้งต่อไปที่คุณดึงลูกบอลจำนวน m เท่ากันจะเรียกว่าการจับฉลากโดยมีการแทนที่

หวยล็อตเตอรี่ไม่มีการดึงกลับ ตัวอย่างเช่น 22 เลือก 5 14 เลือก 4 เป็นต้น ลอตเตอรีดิจิทัลคือการดึงกลับเช่น 3D, P3 และหวยฮานอยเป็นต้น

ความน่าจะเป็นของการถูกลอตเตอรีเป็นไปตามกฎหมายการแจกแจงแบบไฮเปอร์จีโอเมตริก สูตรการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไฮเปอร์จีโอเมตริกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณความน่าจะเป็นของรหัสเดียว:

[สูตร 1] ความน่าจะเป็นที่จะชนะ P = Combin (N, T) x Combin (M-N, S -T) / Combin (M, S)

[[สูตร 2] จำนวนกลุ่มที่ต้องใช้ในการชนะรางวัล G = 1 / P (โดยที่ M = จำนวนตัวเลขทั้งหมด N = จำนวนการเดิมพันเดี่ยวทั้งหมด S = จำนวนหมายเลขที่เลือก T = จำนวนการเข้าชม Combin คือฟังก์ชันรวมกันใน Excel)

[ตัวอย่างที่ 4-1] ความน่าจะเป็นของการชนะหมายเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ในการแทงหวยฮานอยหนึ่งครั้ง

ในตัวอย่างนี้จำนวนตัวเลขทั้งหมด m = 35 จำนวนรางวัลทั้งหมด n = 7 จำนวนตัวเลขที่เลือก S = 7 (ตัวเลขประกอบด้วย 7) จำนวนครั้ง t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 หรือ 7 ดังนั้นข้อสรุปต่อไปนี้

P (35, 7, 7, 0) = Combin (7,0) x Combin (35-7, 7-0) / Combin (35, 7) = 1/6

P (35, 7,7, 1) = Combin (7, 1) x Combin (35-7, 7-1) / Combin (35,7) = 1/3

P (35, 7, 7, 2) = Combin (7,2) x Combin (35 – 7, 7 – 2) / Combin (35,7) = 1/3

P (35,7, 7,3) = Combin (7,3) x Combin (35 – 7, 7 – 3) / Combin (35, 7) =1/9

P (35,7,7, 4) = Combin (7,4) x Combin (35 _7, 7 – 4) / Combin (35, 7) = 1/59

P (35,7, 7, 5) = Combin (7,5) x Combin (35 – 7, 7 – 5) / Combin (35, 7) = 1/847

P (35,7, 7,6) = Combin (7,6) x Combin (35 – 7,7 – 6) / Combin (35, 7) = 1/34309

P (35,7,7, 7) = Combin (7, 7) x Combin (35 – 7, 7 – 7) / Combin (35, 7) = 1/6724520

[ตัวอย่าง 4-2] สลากกินแบ่งสวัสดิการ 22 เลือก 5 ให้เลือกความน่าจะเป็นเป็น 0, 1, 2, 3, 4, 5 จาก 8 หมายเลข ในตัวอย่างนี้จำนวนตัวเลขทั้งหมด m = 22 จำนวนรางวัลทั้งหมด ri = 5 จำนวนตัวเลขที่เลือก S = 8 (โน้ตเดี่ยว 5 หมายเลข 8 หมายเลขเทียบเท่ากับประเภทคู่) จำนวนครั้ง t = 0, 1, 2, 3, 4, 5 ดังนั้นข้อสรุปต่อไปนี้

P (22, 5,8,0) = Combin (5, 0) x Combin (22 – 5,8-0) /Combin (22,8) = 1/13

P (22,5,8,1) = Combin (5, 1 ) x Combin (22 – 5, 8 – 1 ) /Combin (22, 8) = 1/3

P (22, 5,8, 2) = Combin (5,2) x Combin (22 – 5,8 -2) /Combin (22, 8) = 1/3

P (22,5,8, 3) = Combin (5, 3) x Combin (22 – 5, 8-3) /Combin (22, 8) =1/5

P (22, 5, 8,4) = Combin (5,4) x Combin (22-5,8-4) /Combin (22, 8) =1/27

P (22,5,8,5) 二 Combin (5,5) x Combin (22 – 5, 8-5) /Combin (22, 8) = 1/470

หมายเหตุ: ความน่าจะเป็นที่ 22 เลือก 5 หมายเลขจาก 5 เดิมพันเดี่ยวคือ P (22, 5, 5, 5) = Combin (5, 5) x Combin (22-5, 5-5) / Combin (22, 5) = 1/26334

[ตัวอย่างที่ 4-3] ลอตเตอรี 3D นับร้อยครั้งความน่าจะเป็นของการจับฉลากถูกและผิด

ในตัวอย่างนี้จำนวนตัวเลขทั้งหมด = 10 (นั่นคือร้อยจาก 0-9) จำนวนรางวัลทั้งหมด n = 1 จำนวนตัวเลขที่เลือก S = 1 จำนวนครั้งที่ 0, 1 ดังนั้นจึงมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

P (10, 1 , 1, 0) = Combin ( 1,0) x Combin (10 – 1 , 1-0)/Combin (10, 1) = 0. 9

P (10, 1, 1, 1 ) = Combin (1,1) x Combin (10 – 1, 1-1)/Combin ( 10, 1) =0.1

ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการวาดตัวเลขจากสิบตัวแล้วความน่าจะเป็นของการวาดถูกคือ 1/10 และความน่าจะเป็นของการวาดผิดคือ 9/10

[ตัวอย่างที่ 4-4] เป็นที่ทราบกันดีว่ามีลูกบอลสีขาว 10 ลูกและลูกบอลสีดำ 4 ลูกจากทั้งหมด 14 ลูก 3 เสมอโดยไม่ต้องเปลี่ยน จงหาความน่าจะเป็นของการวาดลูกบอลสีดำ 0, 1, 2, 3

“จำนวนทั้งหมด” m = 14 “จำนวนรางวัลทั้งหมด” n = 4 “จำนวนตัวเลขที่เลือก” S = 3 “จำนวน Hit” t = 0, 1, 2, 3 ดังนั้นจึงมีข้อสรุปดังต่อไปนี้

P (14, 4,3,0) =Combin  (4,0)        x Combin (10, 3) /Combin(14, 3) =0.3297

P (14,4, 3, 1) =Combin (4,      1 )      x Combin ( 10, 2) /Combin(14, 3) =0.4945

P (14,4,3, 2)= Combin  (4,2)        x Combin ( 10, 1 ) /Combin(14,3) =0. 1648

P (14,4,3,3)= Combin   (4,      3)       x Combin   (10,0) /Combin (14, 3) =0.0110ความน่าจะเป็นทั้งหมด = 1

หลักการรวมโพลิโนเมียล (การคำนวณอัตราสาขาของชุดค่าผสมแบบหลายดาง)

หลักการของการรวมพหุนามเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาความน่าจะเป็นของการรวมหลายรหัส สามารถใช้คำนวณ

เลขคี่สามตัวเช่น 3D หนึ่งเลขคี่สองเลขคู่ และความน่าจะเป็นของการรวมกันของรูปร่างใหญ่และเล็ก

สูตรความน่าจะเป็นพหุนาม: Ps (N, N2, •••, Nk) = (ทีม + N2 + … + Nk)! / (N,! xN2! x … xNk!) x P # P2N2 … PkNk

[ตัวอย่างที่ 4-10] คำนวณร้อยของ 3D: (1) ความน่าจะเป็นที่ 7 ปรากฏใน 3 งวดติดต่อกัน (2) ความน่าจะเป็นที่ 7 ปรากฏ 3 ครั้งใน 10 งวด

(1) 3 งวดติดต่อกันจำนวนครั้งที่เกิดขึ้น 7 คือ 3 จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นของตัวเลขอื่น ๆ คือ 0 ความน่าจะเป็นของการเกิด 7 คือ 0.1 ความน่าจะเป็นของตัวเลขอื่น ๆ ที่ปรากฏ = 1 -0.1 = 0.9

ดังนั้น Ps (3 คาบ 3 ครั้ง P = 0. 1) = (3 + 0)! / (3! x0!) x0. V3 x0. 9 ^ 0-0. 0010

(2) 10 งวด 7 ปรากฏ 3 ตัวเลขอื่น ๆ ปรากฏ 10-3 = 7 ครั้ง ความน่าจะเป็นของ 7 = 0 1 ความน่าจะเป็นของตัวเลขอื่น = 1 -0.1 = 0.9

จึงมี Ps (10 คาบ 3 คูณ P = 0. 1) = (3 +7)! / (3! x7!) x0. 1’3 xO 91 = 0 0574

[ตัวอย่างที่ 4-11] คำนวณความน่าจะเป็นที่ผลรวมของ 3D 13 ปรากฏขึ้น 2 ครั้งใน 5 งวด

ผลรวมของ 13 ในช่วงเวลา 5 จะปรากฏสองครั้ง จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นของผลรวมอื่น ๆ = 5-2: 3 ความน่าจะเป็นของผลรวม 13 คือ 0.075 ความน่าจะเป็นของผลรวมอื่น ๆ คือ 1 -0.075 = 0.925

ดังนั้น Ps (5, 2, 0.075) = (2 +3)! / (2! x3!) x0.075-2 x0. 925’3 = 0.0445

การซื้อร่วม ดูกฎแห่งความน่าจะเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์หลายคนเชื่อว่าหากความน่าจะเป็นต่ำกว่า 1/1000 สามารถละเว้นหรือไม่คำนวณได้ และความน่าจะเป็นของลอตเตอรีรางวัลใหญ่คือ 1 ใน 5 ล้าน และความน่าจะเป็น 1/500 ล้านต้องสุ่มตัวอย่าง 1 ล้านครั้งเพื่อใช้การคำนวณความน่าจะเป็นจึงจะมีโอกาส ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์หลายคนเชื่อว่าการชนะลอตเตอรีไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นสำหรับรางวัลพิเศษนั้นไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน แต่อย่าลืมตามกฎลอตเตอรีเราไม่จำเป็นต้องเดาว่าเราทุกคนจะชนะ ใช้ลอตเตอรีกีฬาแบบดั้งเดิมเป็นตัวอย่าง เราต้องเดาตัวเลขสองหลักที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะได้รางวัล และโอกาสในการทายเลขสองหลักติดต่อกันคือ 5/100 มันแตกต่างจากโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่ 1/500 ล้านเท่า และเหตุการณ์สุ่มที่มีความน่าจะเป็น 5/100 สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจำนวนตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นมีค่อนข้างจำกัด 20 หมายเลขที่ชนะเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ ในลอตเตอรีกีฬาแบบดั้งเดิมมีการจับรางวัล 90 หมายเลขมากกว่า 20 ครั้งการวิเคราะห์เป็นเรื่องปกติ แน่นอนว่าจุดสำคัญของการวิเคราะห์นี้คือรางวัลเล็ก ๆ ไม่ใช่รางวัลใหญ่ ถ้าเราใช้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์จำนวนตำแหน่งที่แน่นอนความน่าจะเป็นคือ 1/10 ขนาดตัวอย่างในปัจจุบันก็มากเกินพอแล้ว รวมหมายเลขลอตเตอรีเป็นหมวดหมู่เช่นใหญ่และเล็กคี่และคู่แต่ละหมายเลขมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง แม้แต่การบวกค่าของตัวเลขในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีรูปแบบการแจกแจงที่แน่นอน ลักษณะการแจกแจงเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลอตเตอรี่ของเรา

บทบาทที่ใหญ่ที่สุดของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นคือการช่วยให้เราเข้าใกล้ความถูกต้องของการทำนายหมายเลขลอตเตอรีมากที่สุด หากเราปฏิเสธบทบาทของการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการทำนายตัวเลขที่ชนะในตลาดลอตเตอรีเนื่องจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเลขรางวัลพิเศษได้ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเลือก หมายเลขลอตเตอรี่แล้วการวิเคราะห์กฎหมายยังเป็นวิธีการพยากรณ์ยอดนิยมอีกด้วย พื้นฐานที่สำคัญที่สุดเกิดจากปัจจัยบางอย่างที่ไม่แน่นอน หากคุณภาพบอลไม่สามารถเสมอกันได้ มุมเวลาโยกสวิง ฯลฯ จะทำให้ลักษณะของลูกมีรูปแบบที่แน่นอน เรามองหากฎหมายก่อนแล้วจึงตรวจสอบกฎหมาย สุดท้ายจัดเรียงชุดค่าผสมใหม่ตามหมายเลขที่ออกก่อนหน้านี้ วิธีหนึ่งที่ใช้บ่อยที่สุดคือการเลือกหลาย ๆ นอกจากนี้วิธีการเลือกจำนวนรวมยังเป็นวิธีการทั่วไป แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในวิธีนี้ แต่ก็ใช้ง่าย เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติจริงควรใช้การเลือกตัวเลขที่น่าจะเป็นและการเลือกหมายเลขปกติร่วมกัน เนื่องจากจุดประสงค์ของการซื้อหวยส่วนใหญ่คือการลงทุน ดังนั้นวิธีการซื้อจึงเป็นคำถามที่สำคัญมาก และเนื่องจากโบนัสสำหรับรางวัลที่หนึ่งเป็นระบบสะสมจึงอาจมีโบนัสจำนวนมากสำหรับรางวัลที่หนึ่ง หลายสิบล้านถึงหลายร้อยล้าน และเนื่องจากการรวมกันของ 7 จาก 35 หมายเลขมีชุดค่าผสมที่แตกต่างกันเพียงชุดเดียว รวมกันเป็นชุดลอตเตอรี่หวยคนละ 2 หยวน ดังนั้นคุณสามารถซื้อลอตเตอรีที่ชนะได้ทั้งหมดในราคาเพียง 2 หยวนซึ่งเท่ากับ 13449040 หยวน หากไม่ จำกัด โบนัสของรางวัลที่หนึ่งและสะสมมากกว่า 2 หยวน สำหรับผู้ที่ลงทุนหนัก (ผู้เล่นลอตเตอรีที่มีเงินทุนมากกว่า 2 = 13,49040 หยวน) การซื้อลอตเตอรีที่ชนะทั้งหมดจะทำกำไรได้ 100% แต่มีปัญหาในการดำเนินงานเฉพาะที่นี่

โดยปกติจะใช้เวลา 5 วินาทีในการซื้อหมายเลข ใช้เวลา 33,622,600 วินาทีในการซื้อสลากชุดต่างๆ 6724520 ซึ่งเท่ากับ 9339 6 ชั่วโมง หากจุดขายทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวันและสถานที่นั้นให้บริการเฉพาะผู้คนเพียงอย่างเดียว ใช้เวลา 934 วันในการซื้อสลาก 6724520 หาก 7 วันเป็นการจับสลากคุณต้องส่งคน 134 คนไปยังสำนักงานจำหน่ายตั๋ว 134 คนและทำงานติดต่อกัน 7 วันเพื่อซื้อสลาก นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลามากในการพิมพ์ชุดต่างๆของหวยฮานอยทีละตัว แต่สิ่งนี้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ แล้วประชาชนทั่วไปควรซื้อหวยอย่างไร? คนส่วนใหญ่ซื้อสลากอย่างอิสระและสุ่ม สิ่งนี้ไม่เอื้อต่อการปรับปรุงอัตราการชนะคุณสามารถใช้สองวิธีต่อไปนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *