กลุ่มวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาได้รับรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาได้รับรางวัลชนะเลิศ

สำหรับผู้เล่นลอตเตอรีส่วนใหญ่พวกเขาจำเป็นต้องเลือกที่มีตัวเลขน้อยที่สุดเพื่อเลือกเป็นเป้าหมายหลักในการเดิมพัน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถลดความยากลำบากในการเลือกหมายเลขและเพิ่มโอกาสในการชนะได้มาก

“หวยฮานอย”ชุดที่ดีสุด4+3

เลือกหมายเลขที่ดีสุด ก็คือเลือกชุดเลขที่มีอัตราการออกสูงที่สุด ผู้เล่นหวยสามารถรวมกับงวดปัจจุบันหมายเลขที่ออก ค้นหาจำนวนออกมากที่สุดและน้อยที่สุดของหมายเลขรางวัล ค่อนข้างมาพูด ทักษะของเลือกหมายเลขมันยาก แต่ก็สามารถตามแผนภูมิข้อมูลมาดูว่าชุดเลขอันไหนมันจะง่ายที่สุดได้ออก

การชนะแจ็คพอตขึ้นอยู่กับโชคและรางวัลเล็กและกลางต้องอาศัยวิธีการเดิมพันมากกว่า ที่นี่เราขอแนะนำชุดการเลือกตัวเลข 4 + 3 กลุ่มโหมดการเลือกหมายเลข  4 อันเลขคี่(เลขคู่)+ 3 อันเลขคู่(เลขคี่)4 อันเลขใหญ่(เลขเล็ก)+ 3 อันเลขเล็ก(เลขใหญ่) 4 อันเลขเด็ด + 3 อันเลขเลขเย็น ชุดเลขสามอันนี้คือ”36 เลือก 7” เป็นชุดดีที่สุดในการชนะรางวัล

เหตุผลมันง่ายมาก ในหวยงวดก่อนอัตราส่วนเลขคี่และคู่ อัตราส่วนเลขใหญ่และเล็กแล้วอัตราส่วนเลขคี่เด็ดและเย็นคือ 4:3 หรือ 3:4มันเป็นสถานการณที่มากสุด ตรงกับกับสถานการณ์ 4+3สูงถึง 70 %

หากมาจัดเลข 36 อันของ”36 เลือก 7” สามารถให้แบ่งเป็นเลขคี่และเลขคู่ เลขใหญ่และเลขเล็กแล้วเลขเด็ดและเลขเย็น เลขใหณ่และเลขเล็กจะมีอันละ 18 ตัว เลขเด็ดและเลขเย็นจำนวนตัวเลขจะไม่เหมือนกัน แต่ก็สามารถแบ่งเป็น 18 อัน โหมดเลขชุด 4+3ก็คือเอาเลขมาแบ่งเป็น 18เลือก 4และ18หวยฮานอย สองอย่างชุดรวมจะเปลี่ยนเป็นหมายเลข 7 เลขที่เดิมพันเดียว

ตัวอย่างเช่น :เลขคี่ทั้งหมดที่”36 เลือก 7”ก็คือ 1,3,5……31,33,35 หากมีเลขคี่ 4 อันเป็นหนึ่งชุดก็คือเป็น 18 เลือก 4 สามารถได้ 3060 ชุดที่ 4 เลขเป็นหนึ่งชุด33 เลขคู่ทั้งหมดคือ 2,4,6……32,34,36 หากทุก 3 เลขคู่เป็นหนึ่งชุด ก็คือ 18 หวยฮานอย จะได้ 816 ชุดที่เป็น ชุด 3เลข ชุดที่เป็น”36 เลือก 7 ”มี 8347680 ชุด และชุดที่เป็นเลขคี่และเลขคู่ 4+3จะมีทั้งหมดคือ 3060*816=  2496960ชุด

ต้องอธิบายคือ ชุดทั้งหมด 2496960 ชุดของ 4+3 จะมีแค่เป็นเลขคี่และเลขคู่เป็น 4:3นั้นจะถือได้ชนะรางวัล หากเลขคี่และเลขคู่จัดเป็น 5:2,6:1,3:4,2:5,1:6 นั้นจะถูกแค่หมายเลข 6 5 6 5 4 ตัวหมายเลข อยู่ในหมายเลขที่ออก 7 อัน เลขคี่และเลขคู่จะไม่สามารถเท่ากัน แน่นอนจะมีเลขเป็น 4 อันหรือมากกว่า 4 อัน เลขคี่จะจัดเป็น 3:4และ4:3 กับเลขคี่และเลขคู่เหมือนกันคือเลขใหญ่และเลขเล็ก 1~18 จะถือเป็นเลขเล็ก 19~36จะถือเป็นเลขใหญ่ ตามรูปแบบ 4+3เลือกหมายเลขเล็กหรือหมายเลขใหญ่ แล้วเอามารวมกันเป็นชุดเดียวให้ตรงกับชุดเลขคี่คู่ที่ถูกรางวัล

หลังเข้าใจ 4+3 งานที่พวกเราต้องทำก็คือเอา”4”และ”3”มารวมกัน ในอุดมคติก็คือหนัก 4 เบา 3

ขั้นแรกทำการตัดสินใหญ่หรือเล็ก เด็ดหรือเย็น คี่หรือคู่ วิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐานของหมายเลขลอตเตอรีในช่วงเวลาหนึ่ง ทำการตัดสินว่าหมายเลขที่ออกงวดปัจจุบันจะเป็นเลขคี่เด็ดหรือเลขคู่เด็ด เป็นเลขใหณ่เยอะหรือเลขเล็กเยอะ เป็นเลขเด็ดเยอะหรือเลขเย็นเยอะ จากสามวิธีนี้มาทำการตัดสิน เลขเด็ดอาจจะมี 8อย่าง : ใหญ่-คู่-เด็ด ใหญ่-คู่-เย็น เล็ก-คู่-เด็ด เล็ก-คู่-เย็น ใหญ่-คี่-เด็ด ใหญ่-คี่-เย็นและเล็ก-คี่-เย็น  เพราะว่าหมายเลขที่ออกจะมีแข็งแรงและอ่อนแอ ดังนั้นผู้เล่นหวยเลือกหนึ่งอย่างก็สามารถมีโอกาส1/8ที่ถูกเลขเด็ด ถ้าในแง่ดีคือชุด”ใหญ่-คู่-เด็ด” นั้นจะหมายความว่าเลขปัจจุบันจะเป็นเลขใหญ่หลัก เลขคู่แข่ง เลขเด็ดเยอะ ช่วงการเลือกหมายเลขคีย์คือ”เลขคู่ใหญ่และเป็นเลขเด็ด”

ขั้นที่สองเอาเลขเด็ดมาทำกลุ่ม”เลือก 4” สำหรับเลขเด็ดที่เลือกแล้ว”เลือก 4”ก็คือหมายเลข 4 ตัวจะเป็นหนึ่งชุด ในช่วงเลขเด็ดจะไม่สามารถทำการ 18 เลือก 4 เช่นตรงตาม”เลขเด็ดที่เป็นเลขใหญ่และเป็นเลขคู่” ตัวเลขที่กำหนดสามารถมีได้สูงสุด 9 ตัวจะได้ 9 เลือก 4ในกลุ่มนี้มี 126 ชุดหากลอตเตอรีเลือกหมายเลขที่แข็งแกร่งอย่างถูกต้องหนึ่งในชุดรหัส 4 ตัวนี้จะตี 4 หมายเลขลอตเตอรีและชุดค่าผสมหลายชุดจะตีเป็น 3 หมายเลข

อีกครั้งการรวมกันของ “หวยฮานอย” จะดำเนินการกับตัวเลขที่อ่อนแอกว่า “ หวยฮานอย” จะออกเลขที่อ่อนกว่าและทุก ๆ 3 ตัวจะรวมกัน เช่นเดียวกับตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจมี 8 ชุดของตัวเลขที่อ่อนแอ:ใหญ่-คู่-เด็ด ใหญ่-คู่-เย็น เล็ก-คู่-เด็ด เล็ก-คู่-เย็น ใหญ่-คี่-เด็ด ใหญ่-คี่-เย็นและเล็ก-คี่-เย็น เพราะว่าได้เลือกหนึ่งชุดเป็นเลขเด็ดและการรวมกันของตัวเลขที่อ่อนแอไม่สามารถทับซ้อนกับการรวมกันของจำนวนที่แข็งแกร่งได้ ดังนั้นชุดค่าผสมใด ๆ จึงมีความเป็นไปได้ในการเลือกหมายเลขที่อ่อนกว่าซึ่งสูงกว่า 1/8 มีเลขดับไม่เกิน 9 ตัวที่ตรงตามนิยามของชุดค่าผสมใด ๆ แม้ว่าจะนับเป็นเลข 9 ก็มีหวยฮานอย 9 ชุดเพียง 84 ชุดเท่านั้นดังนั้นชุดค่าผสมใด ๆ จึงมีความเป็นไปได้ในการเลือกหมายเลขที่อ่อนกว่าซึ่งสูงกว่า 1/8 มีเลขดับไม่เกิน 9 ตัวที่ตรงตามนิยามของชุดค่าผสมใด ๆ แม้ว่าจะนับเป็นเลข 9 ก็มีหวยฮานอย 9 ชุดเพียง 84 ชุดเท่านั้น

สุดท้ายใช้รูปแบบ 4+3มาเป็นหนึ่งชุดเดิมพัน ใช้ 4 เลขที่เป็นเลขแข่งและ 3 เลขที่เป็นเลขอ่อนรวมกันเป็นเดิมพันเดียวที่เป็น 7 เลข ถ้าเลขแข่งเป็น 9 เลือก 4 เลขอ่อนก็คือ 9 หวยฮานอย เอาทั้งหมดมารวมกันนั้นจะได้ 126*84 = 10584อันเดิมพันเดียว เป็นไปไม่ได้ที่จะเดิมพันการเดิมพันเดี่ยวจำนวนมากในครั้งเดียวและต้องตัด “ชุดค่าผสมโง่” จำนวนมากออกไป

ในการใช้ 4+3 สามารถแบ่งเป็นรางวัลเล็กที่เป็นรูปแบบ 4+3และเป็นรางวัลใหญ่ที่เป้นรูปแบบ 4+3มาทำการเดิมพัน

  1. ขอรางวัลเล็กรูปแบบชุด 4+3

อยู่ในการใช้งานจริง รูปแบบ 4+3จะมีการขยายที่ดีและไม่ใช่ที่เลือกเลขคี่ 4 อันรวมกับเลขคู่ 3 อันที่ง่าย ๆ หากไม่ใช่จะชนะรางวะลใหญ่นั้นสามารถละเว้นตัวเลขที่อ่อนแอกว่าโดยสิ้นเชิง แล้วเลือกแค่เลขที่แข่ง ตั้งเป้าหมายเป็นจะถูกหมายเลข 4~6 ตัว ตัวอย่างเช่นยืนยันเลขคี่จะเป็นเลขเด็ด นั้นจะเอาเลขคี่ 18 อันมาเป็นเลขที่เด็ด ขั้นแรกทำการ 18 เลือก 4 เลือกชุดที่เป็นเลข 4 ตัว50~100ชุด จากนั้นลอตเตอรีฮานอย 18 ตัวจะแสดงบนเลขคี่ 18 ตัวและเลือกชุดค่าผสมที่ชื่นชอบประมาณ 50 ถึง 100 3 หลา ในชุดค่าผสม 4 + 3

เมื่อจับคู่จะมีการเดิมพันเดี่ยวจำนวนมากโดยมีตัวเลขซ้ำกันในชุดรหัส 4 รหัสและชุดรหัส 3 ชุดสามารถยกเลิกการเดิมพันเดี่ยวเหล่านี้เพื่อให้การเดิมพันเดี่ยวครั้งสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 100

  1. ขอรางวัลใหญ่รูปแบบชุด 4+3

ถ้าหมายเลขที่ออกเป็นเลขเล็กมี 4 ตัวเลขใหญ่มี 3 ตัว และพวกเราเลือกรูปแบบ 4 ตัวเลขเล็กและ 3 ตัวเลขใหญ่ ดังนั้นสามารถเอา 18 เลขลบเลขใหญ่และเลขเล็กแต่ละ 8 ตัว สำหรับเลขเล็ก 10 เลือก 4ลอตเตอรีที่มีตัวเลข 10 ฮานอยจำนวนมากการเดิมพันเดี่ยวที่เกิดขึ้นคือ 210> <120 = 25200 ซึ่งสามารถกำจัดส่วนหนึ่งของเลขคี่และคู่ทั้งหมดรวมกันมากกว่าห้าหมายเลขติดต่อกันเป็นต้นตราบใดที่ตัวเลขที่ชนะไม่ได้ถูกตัดออกจะต้องมีการเดิมพันหนึ่งครั้ง เขาถูกรางวัลที่หนึ่งและยังมีการเดิมพันเดี่ยวจำนวนมากที่มีหมายเลข 4-6 และหากคุณใช้ประเภทคู่ในการบรรจุหมายเลขใหญ่และเล็ก 20 ตัวนี้การเดิมพันเดี่ยวจะเป็น 77520

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *